Vytelle Op-Plaas OPU Bepalings en Voorwaardes

Dienste: Vytelle sal uitsluitlik eiersel-opteldienste (“OPU”) by Kliëntefasiliteite vir skenkerdiere verskaf, die eierselle na 'n Vytelle laboratorium, voer IVF-prosesse uit onder die Vytelle stelsel om embrio's uit die eierselle te produseer, embrio's te vries en die embrio's aan die Kliënt terug te gee (die "Dienste"). Versendingkoste vir enige vars gestuurde (nie gevriesde) embrio's wat geproduseer word, sal ten koste wees van Kliënt 

 

Vytellese verpligtinge: Vytelle sal: a. OPU-protokolle te verskaf, deur gebruik te maak van gesertifiseerde tegnici en eie prosesse, om graad een bevrore embrio's te produseer en 'n gesertifiseerde draer te gebruik om embrio's na Kliënt te stuur; b. Verskaf toerusting wat nodig is vir tegniese bedrywighede op OPU-dag.  

 

Kliënt se verpligtinge: Kliënt moet: a. Voorsien 'n veilige omgewing vir die hantering van skenkers; b. Verskaf veilige werksomgewing vir Kliëntpersoneel en Vytelle tegnici; c. Betaal Vytelle binne dertig (30) dae na ontvangs van die lys van embrio's vanaf Vytelle. Indien sodanige betaling nie binne dertig (30) dae ontvang word nie, Vytelle behou die reg voor om Kliënt 1.5% per maand rente plus koste van invordering te hef. Kliënt is ook verplig om geutsyhulp te verskaf en te help met die op-/aflaai van klantsleepwaens.  

 

Beperking van aanspreeklikheid:   a. Vytelle ontken enige aanspreeklikheid vir skade of verliese as gevolg van probleme met versending. Kliënt- of Skenker-eienaars sal reël om die versending te verseker indien hulle groter beskerming vir die versending van embrio's verlang; b. In geen geval sal Vytelle aanspreeklik wees teenoor die kliënt of enige derde party vir enige verlies aan gebruik, inkomste of wins, of vir enige gevolglike, toevallige, indirekte, voorbeeldige, spesiale of bestraffende skadevergoeding, hetsy voortspruitend uit kontrakbreuk, tort (insluitend nalatigheid), of andersins, ongeag of sodanige skade voorsienbaar was en al dan nie Vytelle in kennis gestel is van die moontlikheid van sodanige skade, en nieteenstaande die mislukking van enige ooreengekome of ander remedie van die wesenlike doel daarvan.; c. In geen geval sal Vytellese totale aanspreeklikheid wat voortspruit uit of verband hou met hierdie ooreenkoms, hetsy voortspruitend uit of verband hou met kontrakbreuk, tort (insluitend nalatigheid), of andersins, oorskry die totale bedrae betaal of betaalbaar aan Vytelle ingevolge hierdie ooreenkoms.   

 

Datum: Kliënt verleen hiermee aan Vytelle Holdings LLC en sy affiliasies 'n ewigdurende, algemene, onherroeplike lisensie om te gebruik, DNA en biologiese monsters en/of genomiese inligting, dieregesondheid en vrugbaarheidsdata, diereregistrasie of elektroniese identifikasienommers en/of drie generasie stambome vir die volgende doeleindes:  

·      Kliëntediens: om produkte of dienste te verskaf;  

·      Produk- en kliëntediens: om produkverbeteringskommunikasie en inligting aan kliënte te verskaf en te lewer en deur meganismes soos gedeelde anonieme inligting met die publiek soos databasisse vir EPD's;  

·      Kommunikasie: om jou te voorsien van inligting wat van belang kan wees, soos Vytelle en geaffilieerde nuus, aanmanings, aanbiedings vir produkte en dienste en tegniese diensbulletins; en  

·      Bestuur ons alledaagse besigheidsbehoeftes: soos fakturering en betalingsverwerking, die uitvoer van navorsings- en ontwikkelingsaktiwiteite (insluitend data-analise om nuwe of bestaande produkte en dienste te ontwikkel), kontrakbestuur, bestelling of kontrakvervulling, analise, bedrogvoorkoming, korporatiewe bestuur, en verslagdoening en wetlike nakoming.  

   

Kliënt erken dat alle regte, titel en belang in anonieme data die eiendom is van Vytelle en as sulks Vytelle mag die geanonimiseerde data gebruik, berg, ontleed of openbaar maak na sy uitsluitlike diskresie.  

Translate »